Strony

DEUTSCH

Nigdy nie wiadomo kiedy fachowy język niemiecki się przyda. 

Panorama Berlina
Berlin


W tej zakładce mam zamiar umieszczać fachowe budowlane słownictwo, które raczej trudno znaleźć w sieci. Miło widziane komentarze  :) 
Mały budowlany słownik języka niemieckiego


A

die Abnutzbarkeit - ścieralność
der Abstand - odstęp, odległość, rozstaw
allseits - we wszystkich płaszczyznach
das Aluminium - aluminium
analysieren - analizować
der Anbau - przybudówka, dobudówka
das Angebot - oferta, podaż
die Anisotropie - anizotropia
die Anlage - założenie, plan, urządzenie
der Anschluss - połączenie, przyłączenie
der Anwendungstechniker - doradca techniczny
der Arbeitsschritt - operacja, etap pracy
architektonisch - architektoniczny
der Asphalt - asfalt
die Asphaltdecke - nawierzchnia asfaltowa
der Aufbau - nadbudowa, montaż
aufbauen - montować, wznosić, wybudować
 
0 komentarze:

Prześlij komentarz

 
Powered by Blogger